06 Δεκ 2023 10:13

Θέμα: «Σύνταξη Πίνακα των κενών θέσεων στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Πύλης»

 

Κατεβάστε το αρχείο

 

Απόφαση 1_2020