20 Μάι 2024 00:33

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Ν. 4320/2015

Ξεκινούν από σήμερα –  Δευτέρα 20 Απριλίου 2015–  και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση για α) επιδότηση ενοικίου και β) επιδότηση σίτισης, καθώς και γ) δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, θεσπίστηκε με την ψήφιση του Νόμου 4320/2015 και εξειδικεύτηκε με την αριθ. 494/15 (ΦΕΚ 577 Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τα ηλεκτρονικά αιτήματά τους, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα είναι προσαρτημένη στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την επιμέλεια της οποίας θα έχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών των δικαιούχων στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί TAXIS-net).

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας. Οι παροχές θα χορηγηθούν στους ωφελουμένους για το διάστημα από 1/4/2015 έως 31/12/2015.

Ο Δήμος Πύλης συνιστά στους πολίτες που, λόγω των συνθηκών, είναι αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες στην καθημερινότητά τους, να υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα. Επίσης, καλεί όλους τους πολίτες  να διασπείρουν την πληροφορία προς τους δυνητικά ωφελούμενους συμπολίτες μας.


Κατεβάστε το αρχείο:
Προϋποθέσεις αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του  Ν. 4320/2015