ΘΕΜΑ: «ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».

Με δεδομένο το γεγονός ότι:

1ον: μεγάλο κομμάτι της Επικράτειας του Δήμου μας είναι ορεινό και μειονεκτικό,

2ον: η πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα είναι προβληματική, δύσκολη μέχρι αδύνατη,

3ον: τα παράπονα των μονίμων κατοίκων είναι μεγάλα και συχνά και

4ον: η οικονομική αιμορραγία  του Δήμου είναι μεγάλη,

μετά από έντονες παρεμβάσεις του Δήμου Πύλης, πλέον ολόκληρος ο ορεινός όγκος θα έχει πρόσβαση και τηλεοπτική κάλυψη στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Στο ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 169/20.09.2018 και στον Νόμο 4563 ρητά περιγράφονται και συμπεριλαμβάνονται οι Δημοτικές Ενότητες ΠΥΛΗΣ – ΑΙΘΗΚΩΝ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΙΝΔΕΩΝ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ & ΝΕΡΑΪΔΑΣ.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης είναι ικανοποιημένος για την οριστική λύση του προβλήματος.

Όλοι οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων στην συνέχεια θα ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε ΑΜΕΣΑ να αποκτήσουν όλοι αυτό το ευεργέτημα.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ