13 Ιούλ 2024 03:08

ΘΕΜΑ «Η Επικαιρότητα και η Σημασία της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας»

ΘΕΜΑ

«Η Επικαιρότητα και η Σημασία της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας»
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα: 17:30 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πύλης

 

Προεδρείο

Κων/νος Μαράβας – Δήμαρχος Πύλης

Μιχαήλ Βενιζέλος – Διευθυντής Κέντρου Υγείας Πύλης

 

 

Ομιλητές

Δημήτριος Παπαστεργίου – Δήμαρχος Τρικκαίων

Γεώργιος Κωτσός – Δήμαρχος Μουζακίου

Μιχαήλ Βενιζέλος – Δ/ντής Κέντρου Υγείας Πύλης

Κων/νος Αθανασάκης – Διδάκτο)ρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ, Τομέας Οικονομικών της Υγείας

Χρήστος Μιχαλάκης – Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Ιωάννης Κυριόπουλος – Ομότιμος Καθηγητής ΕΣΔΥ, Τομέας Οικονομικών Υγείας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

17:30-17:45 Προσέλευση

17:45-18:05 «Οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη της ΠΦΥ στην Κοινότητα και το Δήμο» Εισηγητής: Δημήτριος Παπαστεργίου

«Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκηση στην ΠΦΥ» Εισηγητής: Γεώργιος Κωτσός

18:05-18:20 «Η αναγκαιότητα υποστήριξης της ΠΦΥ» Εισηγητής: Μιχαήλ Βενιζέλος

18:20-18:35 «Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών υγείας και ιατρικής περίθαλψης στη Θεσσαλία»Εισηγητής: Κων/νος Αθανασάκης υγείας

18:35-18:45 «Η Περιφέρεια και ο ρόλος της στην ΠΦΥ» Εισηγητής: Χρήστος Μιχαλακης

18:45-1930 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Διαρθρωτικές αλλαγές και υγειονομική ανάπτυξη» Εισηγητής: Ιωάννης Κυριόπουλος