ΘΕΜΑ: «Επί υπόθεσης Υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στην Πύλη»

Μετά την επίσκεψη του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και λοιπών θεσμικών παραγόντων του Δήμου και του Νομού, στην Λάρισα, στο Γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντού της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αναστάσιο Νέτα,το Γραφείο του Δημάρχου επισκέφτηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Νέτας, για μία ακόμη φορά, στην Πύλη.

Έγινε σύσκεψη με την παρουσία των Αντιδημάρχων καθώς και των στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης κ.κ. Τσαχρήστου Παναγιώτη και Τσόλα Κωνσταντίνου.

Αναλύθηκαν επιτόπου τα νέα δεδομένα, από πλευράς Δήμου εδόθησαν διαβεβαιώσεις για κινήσεις στήριξης, τόσο από τον Δήμο όσο και από την αγορά της Πύλης και της ευρύτερης περιοχής.

Τονίστηκε για μία ακόμη φορά η αναγκαιότητα ΑΜΕΣΗΣ ανάκλησης της απόφασης κλεισίματος του Υποκαταστήματος και μάλιστα σε γρήγορο χρόνο.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ