ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ