24 Φεβ 2024 07:59

Θέμα «Αποστολή Ανακοίνωση – Παράτασης ενδιαφερομένων για την προσκόμιση στοιχείων Ατομικών Διοικητικών Πράξεων στον Δασικό Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 15 Ιουλίου 2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών .Τρικάλων,(προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979) παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από την  18η Αυγούστου 2020, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

 

Τρίκαλα     24  /    08   /   2020
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

 

Χρήστος Κουτσονάσιος

Δασολόγος με Α’ βαθμό

 

 

Κατεβάστε το Αρχείο

Παράταση