20 Απρ 2024 00:23

Θ Ε Μ Α: Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη,20 Μαρτίου 2017

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της
8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι στις 31/05/2017 για διενέργεια α’ αυτοψίας στον ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. 50100 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στον Δήμο Πύλης.

 

Στη συνέχεια ο Δήμος Πύλης θα μεταβιβάσει τις αιτήσεις στον ΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
• Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
• Φωτογραφίες του ακινήτου.
• Οδοιπορικό σκαρίφημα.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ζήση Αθήνα στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail zisiat@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2461350152, fax 2461350142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr. ή στον κ. Φέκο Δημήτριο, υπάλληλο του Δήμου Πύλης, στο τηλέφωνο 2434350321, fax 2434350312.

 

 

Κατεβάστε το Αρχείο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ