14 Ιούν 2024 00:28

“Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (8/2011)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαεπτά (17) Μαϊου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός οριογραμμής ρέματος Παλαιομοναστήρου.

2. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

3. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

4. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

5. Έγκριση κανονισμού δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

6. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

7. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Γόμφων.

8. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου.

9. Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στις θέσεις ΛΟΥΠΑΤΑ και ΝΕΡΑΪΔΑ της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

10. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄φάση).

11. Έγκριση 3ου</sup> Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

12. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β΄φάση).

13. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – μεταφορές – εσωτερική οδοποιία (Β΄φάση)» Κοινότητας Νεράιδας.

14. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα

16. Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β' κατανομή έτους 2011).

17. Χαρακτηρισμός ζώνης ως αγροτικής οδού στα όρια των αναδασμών των Τ.Κ. Γόμφων και Μουριάς (αίτηση Τριάντου Δημητρίου).

18.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Γόμφων (αίτηση Παπά Βασιλείου για πρόσβαση του οικοπέδου του σε δημοτικό δρόμο).

19. Αίτηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

20. Αίτηση Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

21. Ενημέρωση επί της αριθμ. 1/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Γόμφων σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικ. έτους 2010, απολογισμός, ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης.

22. Ενημέρωση επί της αριθμ. 1/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιθήκων σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικ. έτους 2010, απολογισμός, ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης.

23. Ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2010.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ