24 Φεβ 2024 15:51

“Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (7/2011)”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαέξι (16) Απριλίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα  21.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

2.      Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ