13 Ιούλ 2024 04:32

“Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (6/2011)”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  δεκαέξι (16) Απριλίου 2011, ημέρα  Σάββατο και ώρα  17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.

2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). του Δήμου Πύλης.

3. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

4. Είσπραξη τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κ.λ.π. του Δήμου Πύλης.

5. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης.

6. Επιβολή τέλους διαφήμισης του Δήμου Πύλης.

7. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

8. Καθορισμός τελών από έσοδα νεκροταφείων του Δήμου Πύλης.

9. Καθορισμός δικαιώματος αμμοληψίας του Δήμου Πύλης.

10. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής του Δήμου Πύλης.

11. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Μουριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

12. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Γόμφων.

13. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Πύλης και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

14. Χαρακτηρισμός οδού στο τμήμα από Δακτύλιο Τρικάλων έως και την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου.

15. Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία  Τ.Δ. Πύλης».

16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

17. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

18. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

19. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

20. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών.

21. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

22. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

23. Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

24. Περιορισμοί βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Ροπωτού.

25. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Στουρναραίικων, οικ. έτους 2010.

26.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοτρωνίου, οικ. έτους 2010.

27.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελάτης, οικ. έτους 2010.

28. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παλαιοχωρίου Γαρδικίο, οικ. έτους 2010.

29.  Ορισμός εκπροσώπου κοινωνικού φορέα (εμπορικών συλλόγων) στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

30. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Πάσχα του 2011.

31. Κάλυψη δαπάνης δεξίωσης στρατιωτικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των αγώνων ανωμάλου δρόμου ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας 2011.

32.  Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ.Ν.Α. Τρικάλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ