05 Οκτ 2023 05:12

“Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ.(26-8-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Φήκη  22/08/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                     Αρ. Πρωτ. 105

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.:    42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122, 2431051588

e-mail:xryskreka@gmail.com 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                                                      

          Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 26  Αυγούστου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

4. Γνωμοδότηση υπέρ απόσπασης υπαλλήλου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Δήμο Πύλης.

5. Ανάθεση έργου “Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων”.

6. Εγγραφή Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

Μπαλάς  Βασίλειος