22 Ιούν 2024 20:03

“Τακτική Συνεδρίαση στο Δήμο Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον:«Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης έτους 2008 – καθορισμός αμοιβής αυτού».

2ον:«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας».

3ον:«Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας».

4ον:«Συμμετοχή Δημοτικής Συμβούλου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της Αυτ/σης Α΄ & Β΄ Βαθμού».

5ον:«Κάλυψη εξόδων υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, μέσω του Δημοτικού Σχολείου Πύλης».

6ον:«Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων: α) «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην θέση ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του τ.δ. Κοτρωνίου», β) «Επισκευή δεξαμενής και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης από θέση ΔΕΣΗ εως ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ κεντρικού οικισμού τ.δ. Ροπωτού», γ) «Συντήρηση Κοιμητηρίου Κ. Παλαιοκαρυάς», δ) «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης & τσιμεντόστρωση στο τ.δ. Αγίου Προκοπίου», ε) «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο τ.δ. Πύλης», στ) «Βελτίωση κοινοτικών δρόμων στο τ.δ. Ροπωτού».

7ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες στο παλιό πέτρινο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βησσαρίωνα»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

8ον:«Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία τ.δ. Δήμου Πύλης».

9ον:«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο τ.δ. Αγίου Προκοπίου».

10ον:«Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξαρτήματος υδραυλικού χορτοκοπτικού βραχίονα».

11ον:«Καθορισμός ημερομηνίας για Δημόσιο Απολογισμό Πεπραγμένων για την διετία 2007-2008».

12ον:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009».

13ον:«Επί αιτήσεως κ. Κολώνα Σωκράτη του Βησσαρίωνα».

14ον:«Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πύλης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ