20 Ιούλ 2024 21:43

“Τακτική Συνεδρίαση στο Δήμο Πύλης (15-10-2009)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ