Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Πύλης.signed_signed
6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ.signed_signed
7.Τιμολόγιο Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Πύλης.signed_signed
8.ΕΣΥ_ΠΥΛΗ.signed_signed
9,ΤΣΥ.signed_signed
10.Σ.Α.Υ. OK.signed_signed
11.Φ.Α.Υ OK.signed_signed
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ.signed_signed

 

espd-request-v2(1).xml