“Συντήρηση Κοιμητηρίων”,

Κατεβάστε τα αρχεία

 

0. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
1.0ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed
4.ΤΣΥ_signed
5.ΕΣΥ_N.4412 ΟΚ_signed
6.ΣΑΥ_signed
7. PINAKES SAY_signed
8.ΦΑΥ_signed
9. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed
10. TEYD_v1.0 1_signed
11.TEYD_v1.0