Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Πινδέων

Κατεβάστε τα αρχεία

 

.Σ.Α.Υ. OK_signed

.Φ.Α.Υ_signed

20180209-TEYD_v1.0 ΠΙΝΔΕΩΝ

20180209-TEYD_v1.0 ΠΙΝΔΕΩΝ_signed

entypo_oikonomikhs_prosforas_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΙΝΔΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ Σ.Α.Υ.ΟΚ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΔΕΩΝ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομων στη Δ.Ε Πινδέων_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΔΕΩΝ_signed