Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου

Κατεβάστε τα αρχεία

entypo_oikonomikhs_prosforas myrofyllo_signed

.ΠΙΝΑΚΕΣ Σ.Α.Υ.

teyd

teyd_signed

tsy_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Σ.Α.Υ._signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομων στη Δ.Ε Μυρόφυλλο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ_signed

ΤΣΥ_signed

Φ.Α.Υ_signed