Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου”,

Κατεβάστε τα αρχεία

 

 

 

.ΠΙΝΑΚΕΣ Σ.Α.Υ.

.ΠΙΝΑΚΕΣ Σ.Α.Υ._signed

20180209-TEYD_v1.0 ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ

20180209-TEYD_v1.0 ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ_signed

entypo_oikonomikhs_prosforas_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ_signed

Σ.Α.Υ._signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομων στη Δ.Ε Μυρόφυλλο_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ_signed

Φ.Α.Υ_signed