” Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Αιθήκων “

 

Κατεβάστε τα αρχεία

.entypo_oikonomikhs_prosforas aithikon_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομων στη Δ.Ε Αιθήκων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

teyd

teyd_signed

.Φ.Α.Υ_signed

.tsy_signed

ΤΣΥ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΘΗΚΩΝ_signed

Σ.Α.Υ._signed

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΘΗΚΩΝ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ