Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022

Κατεβάστε τα αρχεία

xml.eees.winrar

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_230622

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚ.signed_signed

5.ΦΑΥ ΟΚ.signed

6. ΣΑΥ ok.signed_signed

6.SAY

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΚ.signed_signed

8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚ.signed_signed

9.ΕΣΥ ΝΕΟ.signed_signed

10 ΕΕΕΣ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

10 ΕΕΕΣ