Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Kατεβάστε τα αρχεία

 

ΤΣΥ_signed
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αγροτική οδοποιία_signed
ΤΕΥΔ_signed
ΤΕΥΔ
ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ_signed
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Aγροτικη οδοποιια_signed
ΑΝΑΛΥΤ ΔΙΑΚΗΡ ΚΗΜΔΗΣ
12.Φ.Α.Υ OK_signed
11.Σ.Α.Υ. OK_signed
3.entypo_oikonomikhs_prosforas_signed