Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Πύλης για την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σε ανώμαλο έδαφος.