Προσωρινά Αποτελέσματα – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμόυ σχολικών μονάδων

 

Κατεβάστε το αρχείο

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf