23 Απρ 2024 10:12

Σκύλοι προς Υιοθεσία

Φωτάκη Ευθυμία
Γεωπόνος ΠΕ9, MSc
Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης
Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων
Τηλ.: 2434350318