06 Δεκ 2023 09:38

“Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ) στο Δήμο Πύλης”

Στα πλαίσια της Πράξης «Ανοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση», του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ, η Α.Σ «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αναγγέλλει τη σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΛΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Εργατοτεχνική Πύλης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

Η «Εργατοτεχνική Πύλης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» συστάθηκε στην Πύλη για την ενίσχυση έξι (6) ωφελουμένων στα πλαίσια καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης. Αντικείμενο εργασιών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών και εργασιών συντηρήσεως και καθαρισμού, η αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και άλλες συναφείς εργασίες.

 

Ο Πρόεδρος της Α.Σ

Κων/νος Κουφογάζος