13 Ιούλ 2024 03:13

“Σύσκεψη για το ωράριο λειτουργίας, εφημερίες & διανυκτερεύσεις φαρμακείων Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗ

Ταχ, Δ/νση: ΗΡΩΩΝ 1940-1

                                                                                                                      
                                                                                                       Πύλη: 3-2-2014

                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:1949     

 

Πρόσκληση σε σύσκεψη με θέμα: “Ωράριο  λειτουργίας, εφημερίες και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων του Δήμου Πύλης”

Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 94 παράγραφος 6 υποπαράγραφος 35 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ  87 Α 07-06-2010), για το ωράριο  λειτουργίας, τις εφημερίες και τις  διανυκτερεύσεις των φαρμακείων του Δήμου Πύλης, προσκαλούμε τους φαρμακοποιούς του Δήμου, σε σύσκεψη, που θα γίνει στην Πύλη, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου του 2014, στις 1:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, για  να διατυπώσουν τις προτάσεις τους.

                                                                            

  Ο Αντιδήμαρχος  Υγείας

 Μαγκούτης Δημήτρης