«Αποφάσεις 10ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-09-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 10η/07-09-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μετατόπιση δικτύων ΔΕΥΑ έργου «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μετατόπιση δικτύων ΔΕΥΑ έργου «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 236/2018)

2.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».
(Αριθμ. απόφασης 237/2018)

Ημερήσιας διάταξης:

1.Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικών οδών (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικών οδών (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.).
(Αριθμ. απόφασης 238/2018)

2.Διατύπω γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση LAFARM A.E.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση LAFARM A.E.).
(Αριθμ. απόφασης 239/2018)

3.Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Μεσοχώρας, στο εμπόριο.
(Αριθμ. απόφασης 240/2018)

4.Πληρωμή οφειλών της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.), από το Δήμο Πύλης, προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή οφειλών της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.), από το Δήμο Πύλης, προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο.
(Αριθμ. απόφασης 241/2018)

5.Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 242/2018)

6.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 243/2018)

7.Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 244/2018)

8.Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 26-02-2018, Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση οικοσκευής).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 26-02-2018, Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση οικοσκευής).
(Αριθμ. απόφασης 245/2018)

9.Τροποποίη προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 246/2018)

10.Κατανομή πίστωσης για την εκδήλωση Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για την εκδήλωση Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα.
(Αριθμ. απόφασης 247/2018)

11.Αίτηση Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για δεξίωση συμμετεχόντων και προσκεκλημένων των 24ων Πανελλήνιων Αγώνων Έφεδρων Ειδικών Δυνάμεων 2018 – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για δεξίωση συμμετεχόντων και προσκεκλημένων των 24ων Πανελλήνιων Αγώνων Έφεδρων Ειδικών Δυνάμεων 2018 – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 248/2018)

12.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
(Αριθμ. απόφασης 249/2018)

13.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
(Αριθμ. απόφασης 250/2018)

14. Αίτηση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για παραχώρηση δημοτικού σχολείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου.
(Αριθμ. απόφασης 251/2018)

15.Αίτηση Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βακαρίου – Φορτωσίου «Το Αυγό» για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βακαρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βακαρίου – Φορτωσίου «Το Αυγό» για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βακαρίου.
(Αριθμ. απόφασης 252/2018)

16.Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 253/2018)

17.Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
(Αριθμ. απόφασης 254/2018)

18.Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
(Αριθμ. απόφασης 255/2018)

19.Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 256/2018)

20.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 257/2018)

21.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 258/2018)

22.Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 259/2018)

 

Πύλη, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος