16 Απρ 2024 14:38

“Συνεργεία του Ο.Σ.Δ.Ε. στο Πετροχώρι και την Πύλη”

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2012 συνεργείο του Ο.Σ.Δ.Ε. θα επισκεφθεί το Πετροχώρι.

Τη Δευτέρα 23 & την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 από τις 8:00π.μ. μέχρι τις 3:00μ.μ. θα υπάρχει συνεργείο του Ο.Σ.Δ.Ε. στο Δημαρχείο της Πύλης για την υποβολή των δηλώσεων.

Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

– Ταυτότητα (φωτοτυπία)

– Βιβλιάριο Τραπέζης (φωτοτυπία)

– Βιβλιάριο Ο.Γ.Α. να φαίνεται και ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α. (φωτοτυπία)

– Ε9 (για τα ιδιόκτητα – φωτοτυπία)

– Ιδιωτικό Συμφωνητικό (για τα ενοικιαζόμενα – φωτοτυπία)

– Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (για εξισωτική)

– Μητρώο ζώων σφραγισμένο από Κτηνιατρείο (για όσους έχουν ζώα)