07 Δεκ 2023 03:23

“Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Μαρτίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».

2.«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

3.«Περί τρόπου μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2009».

4.«Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΕΣΔΔΑ για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες».

5.«Αποδοχή πιστώσεων και κατανομή αυτών για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πύλης».

6.Έγκριση όρων λήψης δανείου για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού από Τ.Π.& Δανείων».

7.«Λήψη δανείου για την κάλυψη συμμετοχής Δήμου σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΔΕΚΑΔΗΠ)».

8.«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίου Βησσαρίωνα».

9.«Επί αιτήσεως δημοτών μας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ