16 Απρ 2024 14:48

“ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΛΗΣ”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Μαΐου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον: «Παρουσίαση και συζήτηση του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ».

 

Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. «Από τη Μηχανοργάνωση στην αναδιοργάνωση των Δήμων».

2. «Διαχείριση γής και περιουσίας με 615».

 

Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. “Δίκτυα internet – extranet.”

2. “Ευρυζωνικά Δίκτυα”.

Γ' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. «Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου».

2. «Παρουσίαση της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης».


2ον: «Ανάκληση της αριθμ. 190/2007 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο « Έγκριση της αριθμ. 181/2007 μελέτης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».

3ον: «Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4ον: «Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5ον: «Σύνταξη ή μη μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στην Β' ΦΑΣΗ εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6ον: «Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης για την 64η Επέτειο της Ιστορικής «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».
 
7ον :«Επικαιροποίηση της αριθμ. 104/2007 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κανονιστική διάταξη για την κίνηση των οχημάτων την καλοκαιρινή περίοδο εντός του δημοτικού διαμερίσματος Πύλης του Δήμου Πύλης».

8ον :«Επί οφειλετών Δήμου Πύλης μέσω ρύθμισης Ν. 4391/2006».

9ον :«Επί αιτήσεως κ. Παπαρούνα Αθανασίου του Ηλία».

10ον:«Επί Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

11ον:«Επί Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

12ον:«Επί οικονομικής ενίσχυσης Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πύλης».

13ον:«Παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικήματος σε δ.δ. Αγίου Προκοπίου σε Ο.Τ.Ε. Α.Ε.».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ