20 Ιούλ 2024 21:36

“Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Ιουλίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον:«Επί εγγράφου 1ου Γυμνασίου Πύλης, με θέμα «Αίτημα για κατασκευή αιθουσών προς στέγαση τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης».

2ον:«Κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Γ΄ ΔΟΣΗ».

3ον:«Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.) Προγράμματος ΘΗΣΕΑ».

4ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

5ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ» του Δήμου Πύλης».

6ον:«Επί αιτήσεως κ. Ιακωβάκη Μαρίας του Κων/νου με θέμα «Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης στο δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα με ιδιωτική στο αριθμ. 394 αγροτεμάχιο του δ.δ.».

7ον:«Επί αιτήσεως κ. Πατά Χρήστου».

8ον:« Επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ