13 Ιούλ 2024 03:11

“Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Μαίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. «Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

2. «Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

3. «Παραλαβή – έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ – ΡΟΠΩΤΟΥ».

4. «Παραλαβή – έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5. «Υποβολή πρότασης σε Υπουργείο Εσωτερικών για Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

6. «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

7. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

8. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.) του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

9. «Περί τοποθέτησης ξύλινων κατασκευών – κιόσκια σε κοινόχρηστο χώρο του δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

10. «Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης».

11. «Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

12. «Επί του αριθμ. Πρωτ. 2374/2009 εγγράφου του Δασαρχείου Τρικάλων με θέμα «Περιορισμοί Βοσκής».

13. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Πετροχωρίου».

14. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

15. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ