23 Απρ 2024 10:55

“Συνέχεια αποφάσεων έκτης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (18-5-2012)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 24-5-2012 η οποία είναι συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της 18ης-5-2012, παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

25. Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη» πρώην Δήμου Γόμφων. 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη» πρώην Δήμου Γόμφων. 

26. Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου.

27. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

28. Εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου με διαγωνισμό.

29. Εκμίσθωση αρδευτικών σωλήνων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκποίηση αρδευτικών σωλήνων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

30. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

31. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

32. Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Δέσης, έτους 2012, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Δέσης, έτους 2012, με διαγωνισμό.

33. Διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012, με διαγωνισμό.

34. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

35. Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Αγροτικού Ιατρείου Φήκης στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης για στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αίθουσας του πρώην Αγροτικού Ιατρείου Φήκης στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης για στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης.

36. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Ρήγα Βασιλείου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Ρήγα Βασιλείου).

37. Μείωση μισθώματος πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαϊτσας).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαϊτσας).

38. Μείωση μισθώματος δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Φήκης (αίτηση Ντόγκα Ελένης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Φήκης (αίτηση Ντόγκα Ελένης).

39. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

40. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

41. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

42. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

43. Ψήφιση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών (μετακίνησης αιρετών για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεξίωσης αξιωματούχων και σπουδαστών της ΣΜΥ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών (μετακίνησης αιρετών για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεξίωσης αξιωματούχων και σπουδαστών της ΣΜΥ).

44. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

45. Εκδήλωση ενδιαφέροντος χορηγίας (αίτημα 1ου Γυμνασίου Τρικάλων).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήματος 1ου Γυμνασίου Τρικάλων για εκδήλωση ενδιαφέροντος χορηγίας.

46. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Τρικάλων.

47. Αίτηση του Φιλοπροοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Γλύστρας Τρικάλων «Ο Προφήτης Ηλίας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Φιλοπροοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Γλύστρας Τρικάλων «Ο Προφήτης Ηλίας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

48. Συνδιοργάνωση με την Αμφικτιονία Καραγκούνηδων Θεσσαλίας πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνδιοργάνωση με την Αμφικτιονία Καραγκούνηδων Θεσσαλίας πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων  – ψήφιση πίστωσης.

49. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

50. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων  Γόμφων και Αρματολικού.

23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 MW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράϊδας, στο Νομό Τρικάλων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 MW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράϊδας, στο Νομό Τρικάλων.

22. Γνωμοδότηση σχετικά με την Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας».

 

Πύλη, 28 Μαϊου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος