Συνάντηση του Δημάρχου κ Κωνσταντίνου Μαράβα με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Πιαλείων

Ο  Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ξεκίνησε μια σειρά συναντήσεων  με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  των  Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης.

Πρώτα συναντήθηκε με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων και με τους δημοτικούς Συμβούλους, παρουσία των Αρμοδίων Αντιδημάρχων, καθώς και του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστου Μπακάλη  με σκοπό των προγραμματισμό έργων και την σύνταξη μελετών από την χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ 2018.

Οι Πρόεδροι έθεσαν τα θέματα που αφορούσαν στην ζώνη ευθύνης της Κοινότητας καθένας χωριστά.

Το βάρος δόθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Καθημερινότητα με κύριο ζήτημα την καθαριότητα η βελτίωση της οποίας θα αποτελέσει καθοριστική λύση.

Παρευρέθηκαν στην συνάντηση  ο δήμαρχος  Πύλης κ. Κ ων/νος Μαράβας, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας κ. Σωτήριος Αγγέλης, Έργων κ. Κων/νος Ούτρας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστος Μπακάλης, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Λαμπρινή Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Νάκος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παραποτάμου κ. Παναγιώτης Καλυβιώτης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νίκος Λεμονάς, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Φιλύρας κ. Ευαγγελία Βαμπούλα, ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Γιαννοτάκης, ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Χατζής  και ο  Προϊστάμενος  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης κ. Σπύρος  Αποστολόπουλος.