19 Ιούν 2024 00:38

Συνάντηση του Δημάρχου & Αντιδημάρχου Πύλης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρι Κουκουλόπουλο συναντήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος ΠΥΛΗΣ Κώστας Μαράβας, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βύρωνα Κατσίβελο

Η παρέμβαση που έγινε στον αγροτικό τομέα εκτός των άλλων γενικών θεμάτων, επικεντρώθηκε σε τέσσερα θέματα:1. Το φλέγον θέμα της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους. Το ΥΠΑΑΤ πέταξε έμμεσα το μπαλάκι στους δήμους για να προβούν στην στρεμματική κατανομή των δημοτικών βοσκοτόπων, όπως όμως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων. Η θέση του Δήμου είναι να γίνει επανεξέταση όλων των παραμέτρων και να δοθούν λύσεις από την κεντρική διοίκηση κατά τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούνται όλες οι περιπτώσεις, οι οποίες φυσικά πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2.
Το δεύτερο θέμα αφορά την ορθή τροποποίηση του αμπελουργικού μητρώου των παραγωγών της περιοχής του Δήμου Πύλης. Λόγω λαθών κατά την σύνταξη του αμπελουργικού μητρώου από την ανάδοχο εταιρία, οι αμπελοκαλλιεργητές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε οινοποίηση και απόσταξη, να συμμετέχουν σε διαρθρωτικά προγράμματα ανάπτυξης του κλάδου, να εμπορευτούν και να διακινήσουν τα προϊόντα τους. Με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους και εφόσον το ΥΠΑΑΤ το επιτρέψει, μπορεί να γίνουν έστω και τώρα οι απαραίτητες διορθώσεις.

3. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην απλούστευση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε δημοτικές εκτάσεις. Για να καταφέρουν οι παραγωγοί να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Δήμο θα πρέπει να “περάσουν” από την σύμφωνη γνώμη 4 διοικητικών σωμάτων(!) με διαδοχικές αποφάσεις. Όπως βέβαια είναι κατανοητό, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν θα ανακύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, η διαδικασία είναι απαράδεκτα χρονοβόρα και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με “την εξυπηρέτηση του πολίτη σε μία στάση”

4. Τέλος έγινε και αναφορά στην εποπτεία των ΤΟΕΒ από τους Δήμους, αρμοδιότητα που έχει μεταβιβαστεί από το 2011, χωρίς όμως να έχουν ακολουθήσει κάποιες απαραίτητες διοικητικές κατευθύνσεις, ενώ η πρότερη αρμόδια υπηρεσία η ΥΕΒ έχει πλέον κλείσει.
Και για τα τέσσερα θέμα υποβλήθηκαν αναλυτικά υπομνήματα-παρεμβάσεις, με την πεποίθηση ότι το Υπουργείο θα λάβει επιτέλους θέση ως το καθ’ύλην αρμόδιος φορέας.