Συνάντηση του Δημάρχου Πύλης κ Κωνσταντίνου Μαράβα με Αντιπροσωπεία της ΔΕΗ στο Δημαρχείο Πύλης

Αντιπροσωπεία  της  ΔΕΗ αποτελούμενη από τον  Διευθυντή κ. Ιωάννη Αργυράκη, Υποδιευθυντή  κ. Ιωάννη Κουβόπουλο , Διευθυντή του ΚΕΨΕ Θεσσαλίας  κ. Άγγελο Δημητρίου, την Τομεάρχη  κ. Αικατερίνη Γκάτση, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πύλης  κ.  Κωνσταντίνο Μαράβα  και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Δήμου.

Θέμα …  Η επιτάχυνση των εργασιών για την υλοποίηση του ΥΗΕ  Μεσοχώρας  μεταξύ της ΔΕΗ και του Δήμου Πύλης, για τον καλλίτερο συντονισμό των ενεργειών όσον αφορά τις απαραίτητες  μελέτες.

Επίσης θα αναληφθεί  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  και  πρωτοβουλία από τον Δήμαρχο Πύλης   Κων/νο Μαράβα  προς τους αρμοδίους Παράγοντες  του Νομού και της Κυβέρνησης (βουλευτές  Νομού, Υπουργούς Σταθάκη, Φάμελλο) για την σύνταξη  σχετικού Νομοσχεδίου , που θα συμπεριλάβει όλα τα έως σήμερα συμφωνηθέντα, (κυρίως τους όρους της ΑΕΠΟ), αλλά και των προσδιορισμό των όρων και τιμών αποζημίωσης και αποκατάστασης των κατοίκων.

Θα ζητήσουμε την ψήφισή του στην Βουλή όπως εξάλλου συνέβη με προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Τέλος εάν ο Δήμος Πύλης διαπιστώσει  ότι γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια ή ενέργεια να αδικηθούν οι κάτοικοι όσον αφορά τις αποζημιώσεις, τότε θα βρεθεί απέναντι σε οποιονδήποτε , ΔΕΗ , Κυβέρνηση  και θα  ταχθεί αναφανδόν υπέρ των συμφερόντων των κατοίκων και του Δήμου.-