24 Φεβ 2024 16:03

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου με στελέχη της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.

Στα πλαίσια της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) του Δήμου Πύλης, υποχρέωση που εισάγει η νέα εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τον Εθνικό και Περιϕερειακό Σχεδιασμό, και με σκοπό την οριστικοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Πύλης, συνάντηση και διεξοδική συζήτηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου με στελέχη της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.)