26 Σεπ 2023 19:58

Συνάντηση φορέων για την κατάρτιση υπηρεσιακού σχεδίου διαχείρισης ζώων συντροφιάς στο Δημαρχείο Πύλης

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύλης συνάντηση φορέων για την κατάρτιση υπηρεσιακού σχεδίου διαχείρισης ζώων συντροφιάς. Στη συνάντηση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους : οι Αντιδήμαρχοι Πύλης Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού κ. Κατσίβελος Βύρων, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Ζιάκας Σταύρος, Τουρισμού-Πρόνοιας-Υγείας-Παιδείας και Αθλητισμού κ. Καλαμαράς Στέφανος , ο Τμηματάρχης Κτηνιατρικής της ΠΕ Τρικάλων κ. Ζδρίβας Σπύρος, ο υποδιοικητής Α.Τ. Πύλης κ. Πελτέκης Αλέξανδρος, οι Προϊστάμενες των Τμημάτων του Α.Τ. Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης κα. Φωτάκη, Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου κα. Λαμπρογεώργου, Α.Τ. Κοιν. Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού κα. Μαρκαντά, η κτηνίατρος του Α.Κ. Πύλης κα. Λούτα και η υπεύθυνη επίβλεψης του σχεδίου του Δήμου Πύλης κα. Διαγωμά.
Αρχικά έγινε αναφορά στις διαστάσεις που έχει πάρει ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων, ιδίως των σκύλων, και τα προβλήματα που κατά καιρούς προκύπτουν. Αναπτύχθηκαν οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι εφαρμογής τους, ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Συζητήθηκε δε το φαινόμενο της αδιαφορίας ή της άγνοιας των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς – σκύλων και γατών, συμπεριλαμβανομένων των ποιμενικών σκύλων- για τις διατάξεις που ισχύουν και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις απέναντι στα ζώα τους και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση ενημέρωσής τους με κάθε πρόσφορο τρόπο. Τέλος κρίθηκε απαραίτητο να γίνει άμεσα η καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με τους κατοίκους του Δήμου, ώστε να είναι δυνατό στη συνέχεια να γίνει προσπάθεια διαχείρισης των αδέσποτων κυρίως σκύλων.