14 Απρ 2024 11:09

“Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                       Πύλη, 30 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                             Αρ. Πρωτ. : – 9556 –

 

Θ Ε Μ Α : Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΣΧΕΤ     : <strong>1) Το αριθ. 163/47834/17-03-2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής  Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

               2) Άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σας καλούμε στις 7 Μαϊου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου στην έδρα του (Πύλη), στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σκοπός της σύσκεψης είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Δήμου.

Πιο αναλυτικά θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:

1. Το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

2. Τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Δήμου, που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

3. Το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ.,Π.Σ., κ.λ.π.).
 

Ο Δήμαρχος Πύλης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ