22 Σεπ 2023 12:05
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Οι αρμοδιότητες του Ιδιαίτερου Γραφείου του Δημάρχου περιγράφονται στο Άρθρο 4 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Πατρίκης Βασίλης Υπάλληλος 2434350125 patrikisvas@dimospylis.gr
Γιαννοτάκη Μαρία Συνεργάτιδα 2434350100 manigian1971@gmail.com