14 Ιούν 2024 00:19
Γενικός Γραμματέας

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα περιγράφονται στο Άρθρο 3 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.