03 Οκτ 2023 20:38
Γραφείο Πρωτοκόλου & Αρχείου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πρωτοκόλου και Αρχείου περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Α.), Α2.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Βαμπούλα Ευτυχία Υπάλληλος 2434350131 dpilis@otenet.gr
Παπαγιάννη Θωμαίτσα Υπάλληλος 2431352100 papagianni@dimospylis.gr