22 Σεπ 2023 11:34
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Μισθοδοσίας

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Μισθοδοσίας περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Α.), Α4.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Γεωργολιός Αντώνης Υπάλληλος 2434350126 a.geo@dimospylis.gr
Πλατσατούρα Μαρία Υπάλληλος 2434350124 mplatsatoura@dimospylis.gr