ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-III_SMARTPHONE

 

 

 

Παρακαλείστε να καλείται για επιβεβαίωση της αποστολής της φόρμας στο 2434350126