23 Ιούλ 2024 02:15

Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» της Α.Σ. «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», πραγματοποιήθηκε συνάντηση για τη Δράση 5: «ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με τίτλο «Ενίσχυση της αυταπασχόλησης μέσω αξιοποίησης των τουριστικών πόρων» στο Δημαρχείο Πύλης».
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Α.Σ «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων του Δήμου Πύλης. Κεντρικό θέμα της συζήτησης, ήταν οι ενέργειες ενίσχυσης της απασχόλησης, ως κομμάτι ενός στοχευμένου σχεδιασμού, που θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.
Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων, ανέπτυξαν τις προτάσεις τους για την στήριξη κύρια του τουριστικού τομέα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αποτελούν πρωταρχική πηγή εσόδων για το Δήμο Πύλης. Συγκεκριμένα υποστηριξαν την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας εθνικής τουριστικής στρατηγικής που θα συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και κατ επέκταση στήριξη της τοπικής αγοράς. Επίσης σε περιφερειακό επίπεδο προωθούνται δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών και τη γενικότερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του Δήμου Πύλης.
Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δύναται να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων ενίσχυσης της απασχόλησης και ανάπτυξης της περιοχής.