23 Μάι 2024 05:21

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2022, εγκριθήκαν τα ακόλουθα προγράμματα του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)/ ΟΠΕΚΑ:

 

Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη

δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της

ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή  στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε  ΚΕΠ από 23/5/2022 μέχρι και 15/6/2022.

 

 

Πληροφορίες  στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Πύλης

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302
ΚΕΠ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ: 2431 352 118
ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 2434 350224

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ