Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) στην Κοινότητα Πύλης (οικισμός Νέας Πύλης)