13 Ιούν 2024 22:54

“Ψήφισμα Προέδρων Τ.Κ. Δήμου Πύλης για συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»”

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», είναι απαραίτητο στην τοπική μας κοινωνία επειδή επιτρέπει στους ηλικιωμένους να ζουν στο οικείο περιβάλλον τους με συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Οι εργαζόμενοι στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» έχουν δημιουργήσει με τους ηλικιωμένους σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης επί μία δεκαετία.

Η καθημερινή τους παρουσία καλύπτει βασικές ανάγκες εξυπηρέτησης και επικοινωνίας.

Για όλα τα παραπάνω διαβιβάζουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την αντίθεσή μας για τη λήξη του προγράμματος.