23 Μάι 2024 05:20

“Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

Στη Λυγαριά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00, συνήλθε, παρουσία του Δημάρχου, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης και ύστερα από τη θλιβερή είδηση του θανάτου, του  πρώην Βουλευτή Τρικάλων, Αθανασίου Δερβέναγα,

 

Α π ο φ ά σ ι σ ε

(ομόφωνα)

1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θανόντος.

2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του.

3. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες των Τρικάλων.

(κατά πλειοψηφία)

Ως ένδειξη τιμής, να ονομαστεί η κρεμαστή πεζογέφυρα στην Τοπική Κοινότητα Πύλης, γέφυρα Αθανασίου Δερβέναγα.

 

Ο Δήμαρχος                                                                    Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ.

Κων/νος Κουφογάζος